Vad är en revision?

Revision är ett begrepp som de flesta nog hört i olika sammanhang, antingen apropå sin egen arbetsplats eller i tidningarnas ekonomidel. Det är nog desto färre som faktiskt har koll på vad en revision innebär. Kortfattat kan man säga att en revision av ett företag betyder att med kritiska ögon granska ett företags redovisning samt hur företagets har skötts i allmänhet. Revisorn är den personen som ligger bakom och har ansvaret för revisionen och den som ska göra själva bedömningen. Denna person måste ha goda kunskaper om både redovisning och de juridiska aspekterna av att driva ett företag. Självklart måste revisorn också ha koll på till exempel hur mycket skatt ett företag ska betala och vilka skattesatser som är aktuella.

Revision och hur en revisor arbetar

Revision och hur en revisor arbetar

En del kanske tror att revisorn och företaget ligger långt ifrån varandra och att revisorn sköter sitt jobb utan närmare kontakt med företaget som ska granskas. I själva verket har dock revisorn god kännedom om företaget, eftersom detta är ett krav för att hen ska kunna sköta sitt jobb. Rör det sig om riktigt stora företag är det kanske det enda företag som revisorn har ansvar för. När det gäller mindre företag som till exempel enskilda firmor är det dock mycket mindre arbete som krävs. Då handlar det egentligen mest om att den som driver företaget ska få det bekräftat att hen betalar tillräckligt med skatt och sköter om sitt företag på rätt sätt.

För att en revisor ska kunna göra en bra revision måste denna som sagt ha rätt egenskaper och utbildning. Förutom när det gäller sakkunskaperna inom ekonomi, skatt och juridik så är det viktigt att den som gör en revision ger ett bra intryck. Att ha sociala kunskaper är ett krav för att man ska kunna förstå hur företaget fungerar, samt för att revisorn ska ge ett pålitligt intryck.