Vad gör lotteriinspektionen?

Lotteriinspektionen är en svensk myndighet som har ansvaret för den svenska spelmarknaden. Deras styrelse utses av regeringen och reglerar i princip all spelverksamhet i Sverige, och ser till så att regler och lagar följs. Ett av deras huvudsakliga ansvarsområden är att se till så att den illegala spelmarknaden minskar. Lotteriinspektionen har även i uppdrag att se till konsumenternas bästa. Detta gäller dels att konsumenterna ska känna sig trygga när de spelar och att de kan lita på att alla lagar och regler följs. De ska dock också se till så att riskerna med spelande minskar. Detta kan till exempel handla om spelberoende. Precis som Systembolaget har i uppgift att dels sälja alkohol och dels inte göra det för attraktivt så att folk överkonsumerar, har Lotteriinspektionen i uppdrag att se till så att spelberoendet i samhället minskar.

Lotteriinspektionen och hur denna myndighet fungerar

Lotteriinspektionen och dess uppgifter

Ovan nämnde vi några av Lotteriinspektionens mer övergripande uppdrag och deras syfte som statlig myndighet. När det gäller det dagliga arbetet så finns det dock flera mer konkreta saker som denna myndighet gör. Bland deras uppgifter ingår till exempel att ge tillstånd till den som vill bedriva spelverksamhet i någon form. För att konsumenter i Sverige ska kunna spela på en spelautomat i en restaurang eller på ett casino måste Lotteriinspektionen utfärda ett tillstånd för detta. Andra uppgifter inkluderar bland annat att ge tillstånd till rikslotterier och andra typer av lotterier samt vissa former av bingospel runt om i landet.

Lotteriinspektionen är experter på spel, och har även i uppdrag att hålla regeringen informerad om spelbranschen, marknaden och hur den utvecklas både i Sverige och utomlands. Det svenska spelmonopolet är just nu hotat, i och med att den kanske inte följer EU:s regler om fri marknad. Lotteriinspektionen och dess uppgifter kan därför komma att förändras under de kommande åren, liksom spelmarknaden i Sverige i stort.